Kolędnicy Misyjni

Kolędnicy Misyjni w naszej parafii są niestrudzonymi wędrowcami od domu do domu, by nieść Dobrą Nowinę o Zbawieniu i zbierać ofiary dla tych najbiedniejszych żyjących w krajach misyjnych, którzy nie znają jeszcze Jezusa. W tym roku poprzez scenkę nagraną w naszej kaplicy kolędujemy zdalnie dla dzieci masajskich oraz dzieci, którymi opiekują się misjonarze z naszej archidiecezji w Tanzanii, Brazylii, Peru, Kazachstanie i Ukrainie.

Szczególnie będziemy pamiętali o dzieciach masajskich. Masaje, to ludność pasterska, zamieszkująca głównie Tanzanię i Kenię. To ludy wędrujące ze swoimi zwierzętami tam, gdzie jest woda.
W dzisiejszych czasach prowadzą coraz bardziej życie osiadłe. Są to ludzie biedni. Naszymi modlitwami i ofiarami możemy im pomóc poznać Chrystusa i choć trochę ulżyć w codziennym życiu. Wśród Masajów pracuje dwóch misjonarzy  z Krakowa: ks. Marek Gizicki i ks. Krzysztof Kasprzak. Prowadzą tam wiele dzieł: od głoszenia Ewangelii do pomocy najbiedniejszym, w tym dzieciom.

Ofiary można składać poprzez:

https://pomagam.pl/kol20misyj20misje#

lub na konto Kurii, z zaznaczeniem „Kolędnicy Misyjni”.  
Numer konta: 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

W niedzielę 10 stycznia po Mszach świętych odbędzie się również tradycyjna zbiórka na ten cel.

Dziękujemy serdecznie uczniom naszej szkoły, którzy wzięli udział w nagraniu scenki kolędniczej oraz wszystkim ofiarodawcom za zaangażowanie w dzieło Misyjne Kościoła.

Pragniemy złożyć Wszystkim  życzenia z okazji Święta Objawienia Pańskiego i rozpoczynającego się nowego roku 2021. Życzymy Wam odczuwalnej i miłującej obecności objawiającego się Pana Jezusa w Dzieciątku,  przychodzącego cicho i bez rozgłosu także do naszych domów. Niech Jego pokój i miłość zamieszka w Waszych sercach. Zauważajmy Jego obecność w osobach i rzeczywistości  jakie nas otaczają. Łączymy się w modlitwie trwając wraz z Maryją przy Dzieciątku Jezus.