List do Parafian

Drodzy Parafianie

Podczas trwającej osiem lat budowy kościoła w naszej parafii wielokrotnie udowodniliście, że ta sprawa nie jest Wam obojętna.

W mijającym obecnie roku kalendarzowym, tylko dzięki Waszej pomocy, udało się wykonać bardzo wiele i częściowo wypłacić wykonawcy za dotychczasowe prace. Kwota, którą już zapłaciliśmy, ma prawo zdumiewać i budzić wielką wdzięczność wszystkim ofiarodawcom. To dowód nie tylko Waszej ofiarności, ale i znak żywej wiary.

 Pozostały nam jeszcze do spłacenia faktury na kwotę 150.000 zł. Dlatego ośmielamy się prosić Was
o dodatkowe, jednorazowe wsparcie, do końca tego roku. Sugerowana kwota tego jednorazowego wsparcia to 300 zł od jednej rodziny, ale będziemy wdzięczni za każdą złożoną ofiarę.

Tylko działając wspólnie, razem, możemy pokonać nie takie trudności. Jeżeli nam się to uda, to po nowym roku moglibyśmy planować wykonanie już końcowych, ale też kosztownych prac w kościele (ołtarz i tabernakulum, nagłośnienie, malowanie kościoła, monitoring, schody do kościoła, ławki, konfesjonał). 

Tylko nasz wspólny wysiłek przyspieszy oddanie kościoła na Bożą Chwałę i pożytek duchowy ludzi,
a jednocześnie będzie dla nas źródłem satysfakcji i świadectwem naszej wiary dla kolejnych pokoleń, oraz znakiem naszej odpowiedzialnej troski za naszą wspólnotę wiary, jaką jest parafia.

Dziękujemy za życzliwe przyjęcie naszej prośby i ewentualne okazane wsparcie i zrozumienie.
Niech Święta Rodzina, która patronuje naszej parafii, wszystkim Wam błogosławi.

Chcąc pomóc w uregulowaniu parafialnych faktur za wykonane prace można na otrzymanej kopercie dopisać swoje nazwisko i oddać do zakrystii lub dokonać przelewu na konto parafii z dopiskiem „ofiara specjalna”.  

                        Ksiądz Proboszcz z Radą Parafialną

Nr konta parafii: 72 1020 2906 0000 1902 0114 1209