Podwawelskie spory o kształt wiary 2

Poniżej zamieszczamy program konferencji o dialogu teologii z naukami.

PODWAWELSKIE SPORY O KSZTAŁT WIARY 2: 

WYBRANE KONTROWERSJE W DIALOGU TEOLOGII Z NAUKAMI 

(25-26.11.2020) 

LINKI DO SPOTKAŃ 

DLA UCZESTNIKÓW BIERNYCH 

ŚRODA (25.11.2020) 

SESJA I 

9.00-9.30: Otwarcie konferencji 

1. Damian Wąsek 

2. Robert Tyrała – rektor UPJPII 

9.30 – 10.30: Dlaczego teologa interesują inne nauki? 

1. Elżbieta Kotkowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza) 

2. Łukasz Kamykowski (UPJPII) 

3. Andrzej Anderwald (Uniwersytet Opolski) 

4. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 

Dyskusja: 10.30-11.00 

Link do spotkania: 

https://upjp2.webex.com/upjp2/onstage/g.php?MTID=edeef0a62a2c0363c6b2676e34b2abbef ID spotkania: 175 258 4578, hasło: Spory2020 

SESJA II 

11.30-12.30: Dlaczego przedstawiciela innych nauk interesuje teologia? 

1. Grzegorz Żak (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy) 

2. Marcin Kędzierski (Uniwersytet Ekonomiczny) 

3. Krystian Jobczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza) 

4. Krystian Nowina-Konopka (LuxMed) 

Dyskusja: 12:30-13.00 

Link do spotkania: 

https://upjp2.webex.com/upjp2/onstage/g.php?MTID=e90af8510800fd1508a2496390ec48a18 ID spotkania: 175 230 9535, hasło: Spory2020 

SESJA III 

15.00-16.00: Dusza i duchowość w perspektywie nauk przyrodniczych 

1. Tomasz Maziarka (UPJPII): Duchowość człowieka w ujęciu emergentyzmu. Koncepcja Philipa  Claytona 

2. Damian Wąsek (UPJPII): Gdzie i jakiej duszy szuka neuroteologia? 

3. Robert Woźniak (UPJPII): Jakiej koncepcji duszy potrzebuje (współczesna) teologia? Dyskusja: 16.00-16.30 

Link do spotkania: 

https://upjp2.webex.com/upjp2/onstage/g.php?MTID=e83d749854899434787da06f99d557185 ID spotkania: 175 481 9784, hasło: Spory2020

CZWARTEK (26.11.2020) 

SESJA IV 

9.00-10.20: Grzech pierworodny w perspektywie ewolucyjnej 

1. Marcin Majewski (UPJPII): Konsekwencje przyjęcia mitologicznej interpretacji opowiadania o  Wielkim Upadku (Rdz 3) 

2. Antoni Nadbrzeżny (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Od „grzechu Adama” do „grzechu świata”.  Rozwój teologicznej refleksji na temat grzechu pierworodnego 

3. Krystian Kałuża (Uniwersytet Opolski): Grzech pierworodny w kontekście ewolucyjnego modelu  świata 

4. Grzegorz Chrzanowski (UPJPII): Krytyka augustyńskiej koncepcji grzechu pierworodnego w  kontekście teodycei rozwoju duszy J. Hicka 

Dyskusja: 10.20-11.00 

Link do spotkania: 

https://upjp2.webex.com/upjp2/onstage/g.php?MTID=e7028a73bfce6b0163ca04d8708d95789 ID spotkania: 175 637 6255, hasło: Spory2020 

SESJA V 

11.30-12.50: Religie i religijność w perspektywie kognitywnej 

1. Jakub Bohuszewicz (Uniwersytet Jagielloński): Czy można sprawić, by ktoś uwierzył?  Kognitywne uwarunkowania religijności 

2. Piotr Sikora (Ignatianum): Doświadczenia mistyczne i kognitywne badania nad świadomością 3. Wojciech Grygiel (UPJPII): Problematyka cudu z perspektywy religioznawstwa kognitywnego 4. Tereza Huspekova (UPJPII): Religia wyjaśniona? Problem redukcjonizmu w religioznawstwie  kognitywnym z perspektywy teologii 

Dyskusja: 12.50-13.30 

Podsumowanie 

Damian Wąsek 

Link do spotkania: https://upjp2.webex.com/upjp2/onstage/g.php?MTID=e9aa7df25ce4d94f084c5c6e4f078b423 ID spotkania: 175 463 9846, hasło: Spory2020