Projekt obywatelski zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach


]