Projekt obywatelski zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach

]