Słowo na dobry tydzień

“Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają,
lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.”

Ewangelia wg. św. Łukasza 10, 20