Słowo na dobry tydzień

„I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.
Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.”

Ewangelia wg św. Łukasza 21, 17-19