Kancelaria Parafialna

Kancelaria Parafialna

Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny z Nazaretu
w Balicach

Proboszcz: ks. Jerzy Zuber

NIP: 513 007 61 39
ul. Akacjowa 24
32-083 Balice
Nr konta: 72 1020 2906 0000 1902 0114 1209

Tel.: (0-12) 285 69 06

parafia.balice@gmail.com

Kancelaria czynna:

  • wtorek  (po Mszy św. wieczornej)
  • czwartek  (po Mszy św. wieczornej)

Kancelaria mieści się na parterze budynku parafialnego przy ul. Akacjowej 24 w Balicach. Kancelaria parafialna jest miejscem rozmowy duszpasterskiej i załatwiania spraw urzędowych. Poniżej znajdują się informacje na temat poszczególnych spraw, które są obsługiwane w kancelarii parafialnej.

Chrzest – pierwszy sakrament, który otwiera człowiekowi drogę do wszystkich innych sakramentów w życiu. Udzielany jest tylko raz. Gładzi grzech pierworodny i każdy inny grzech, czyni dzieckiem Boga i włącza do wspólnoty Kościoła.

Aby zapisać dziecko do chrztu należy przedłożyć w kancelarii parafialnej:
Odpis Aktu Urodzenia
Dowód osobisty ojca dziecka
Dowód osobisty matki dziecka
Podać datą i miejsce ślubu katolickiego 
Podać dane rodziców chrzestnych (w przypadku chrzestnych z poza parafii potrzebne są zaświadczenia z miejsca zamieszkania, że są praktykującymi katolikami i mogą być chrzestnymi).
Wyciąg z księgi ochrzczonych jest dokumentem niezbędnym tylko dla parafian, którzy przyjmują Pierwszą Komunię Świętą i bierzmowanie poza parafią, w której był udzielany chrzest. Aby otrzymać wyciąg z księgi chrztów należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i udokumentować swoją tożsamość i datę urodzenia. Kandydaci do bierzmowania odbierają dokument osobiście.


Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych.
Jest dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, które są stawiane rodzicom chrzestnym dziecka. Chrzestnym może być osoba wierząca, która przyjęła sakrament bierzmowania i zna obowiązki rodzica chrzestnego. Po zaświadczenie dla chrzestnych należy zgłosić się osobiście w kancelarii parafii na terenie której się aktualnie mieszka
(w kraju lub za granicą).


Sakrament małżeństwa
Sprawy małżeńskie wymagają kilku spotkań, dlatego prosimy, aby narzeczeni zgłaszali się do kancelarii najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu na spisanie protokołu przedmałżeńskiego.

Niezbędne dokumenty to:
Dowody osobiste
Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące)
Metryka chrztu świętego do sakramentu małżeństwa (ważna 6 miesięcy)
Dokument potwierdzający odbycie kursów dla narzeczonych
Indeks Katechizacji (świadectwo religii z ostatniej klasy)
Metryka chrztu do sakramentu małżeństwa, sakramentu kapłaństwa, życia zakonnego jest dokumentem potwierdzającym chrzest i bierzmowanie, jeżeli zostało odnotowane w księdze chrztów. Wydanie metryki jest zaznaczane w księdze chrztów. Dokument wydaje się osobie zainteresowanej po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Metryka jest ważna 6 miesięcy. Gdy metryka nie zostanie wykorzystana, albo utraci ważność, należy zgłosić się do kancelarii.


Pogrzeb
Wiara chrześcijańska przeniknięta jest prawdą o życiu wiecznym. Śmierć jest tylko częścią życia otrzymanego od Boga, życie trzeba jak najlepiej przeżyć by nie zmarnować życia wiecznego. Ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego, dlatego podczas katolickiego pogrzebu ze czcią odnosimy się do ludzkiego ciała. Aby móc pochować zmarłego należy w kancelarii parafialnej przedłożyć: akt zgonu, potwierdzenie że zmarły przed śmiercią przyjął sakramenty święte oraz zgodę księdza proboszcza z parafii zamieszkania (nie zameldowania) jeżeli uroczystość pogrzebowa planowana jest poza parafią zmarłego.