kwiecień 2023 r.

Wykonane prace liniowego odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych do wcześniej zakupionego i wkopanego zbiornika na „deszczówkę”. To spełnienie jednego z czterech warunków całkowitego (II etapu) odbioru naszego kościoła. Oraz rozebranie wiaty przy kościele.

Wykonane były też prace punktowego uszczelnienia dachu kościoła i domu parafialnego oraz regulacja drzwi kościoła (w 3 punktach).

Zdjęcia autorstwa Karola Szewczyka