listopad 2022 r.

Zakończenie prac malarskich, rozpoczęcie prac związanych
z nagłośnieniem kościoła.