marzec, kwiecień 2023 r.

Finalizacja montażu nagłośnienia, montaż podestu pod tabernakulum, sprzątanie kościoła.