Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa 18.06.2024 r.

Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP

w związku z informacjami Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej przekazanymi
w dniu 17 czerwca 2024 roku w stacji TVN 24, zapowiadającymi zmiany
w Rozporządzeniu o organizacji lekcji religii.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP odnosząc się do informacji przekazanych przez
Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką wyraża stanowczy sprzeciw wobec
planowanych działań, które mają na celu redukcję nauczania lekcji religii do jednej
godziny tygodniowo oraz łączenie klas na lekcjach religii. Nawiązując do stanowiska
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2024 należy podkreślić, że
zapowiadane zmiany są krzywdzące lub wręcz dyskryminujące. Ograniczają one prawa
rodziców do wychowania własnych dzieci w wyznawanej wierze.

Komisja Wychowania Katolickiego pragnie przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym
prawem wszelkie zmiany legislacyjne odnoszące się do nauczania lekcji w szkole
powinny zostać dokonane na drodze porozumienia z Kościołami oraz związkami
wyznaniowymi.

Stosownie do głosu biskupów, „zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować
działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich
rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów
katolickich, ruchów
i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania”.

bp Wojciech Osial
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP