Słowo na dobry tydzień

„Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz
temu ludowi w posiadanie ziemię,
którą poprzysiągłem dać ich przodkom.
Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając
wypełniania całego Prawa,
które nakazał ci Mojżesz, sługa mój.
Nie odstępuj od niego ani w prawo,
ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność
we wszystkich przedsięwzięciach.”

Księga Jozuego 1, 6-7