Rekolekcje parafialne 2024 r.

Rekolekcje parafialne 2024 r.

3.03.2024 r.

o. prof. Marek Blaza

Wykładowca teologii ekumenicznej i dogmatycznej w Akademii Katolickiej w Warszawie – Collegium Bobolanum, na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim i w Seminarium Greckokatolickim we Lwowie oraz Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Kapłan-birytualista, oprócz sprawowania sakramentów i nabożeństw w rycie łacińskim może także sprawować je w rycie bizantyjsko-ukraińskim i bizantyjsko-rumuńskim.

10.03.2024 r.

ks. prof. Przemysław Artemiuk

Teolog fundamentalny, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, od 2019 r. przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.

17.03.2024 r.

ks. prof. Wojciech Grygiel

Wykładowca w Katedrze Filozofii Przyrody na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych Kopernika w Krakowie, autor ponad trzydziestu oryginalnych publikacji z zakresu filozoficznych problemów uwikłanych w teorie współczesnej fizyki. Żywo interesuje się również filozoficznymi implikacjami rezultatów osiąganych w naukach kognitywnych.